PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

 

Mgr. ŠÁRKA JUNASOVÁ

sociální pracovnice, supervizorka, lektorka

V roce 1995 jsem maturitní zkouškou ukončila studium na Střední pedagogické škole v Litomyšli, obor vychovatelství. Následovalo tříleté studium na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové - obor sociální práce. Studium jsem ukončila státní zkouškou. Po ukončení tohoto studia následovalo další dvouleté studium na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové - obor sociální pedagogika. Studium na vysoké škole jsem ukončila v roce 2000. V letech 2000-2001 jsem pracovala jako pedagog všeobecných předmětů na Středním odborném učilišti zemědělském a v září roku 2001 jsem nastoupila jako sociální pracovnice na Městský úřad, kde jsem následně od roku 2003 vedla oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Za téměř patnáctiletou praxi na tomto oddělení jsem získala zkušenosti v podstatě ve všech oblastech péče o děti. Mým denním chlebem bylo řešení rodinných a partnerských sporů, návštěvy soudních síní, řešení výchovných problémů všeho druhu. V roce 2016 jsem se rozhodla věnovat práci v náhradní rodinné péči, kdy se věnuji dětem v pěstounské péči ve Vesta Pardubice z.s. Věnuji se vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách (akreditace MPSV) a také vzdělávání pěstounů. Aktivně se také zajímám o krizovou intervenci, sama jsem krizový intervent se zkušeností např. při živelné katastrofě na Moravě v roce 2022.

Některé absolvované kurzy: 

Zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany děti

Metody aplikované sociální psychologie a nedirektivního poradenství v rozsahu 100 výcvikových hodin

Výcvik "Řešení konfliktů technikou mediace" v rozsahu 100 hodin

Výcvik sociální terapie v rozsahu 80 hodin

Tréninkový seminář "Facilitační dovednosti (nejen) pro vedení případových konferencí"

Kurs rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí v rozsahu 121 hodin (Prevcentrum z.ú.)

Sebezkušenostní  kurz v rozsahu 50 hodin (Mgr. Petr Opletal - psychoanalýza) 

Výcvik Supervize v sociální práci v rozsahu 380 hodin (Asociace vzdělavatelů v sociální práci)

Výcvik Kompletní krizová intervence v rozsahu 150 hodin 

Vytvořte si webové stránky zdarma!