CO JE SUPERVIZE

Moje motto: "Základem dobré supervize je dobrá káva"

"Cílem supervize není kontrola ani pouhé předávání rad, informací nebo konzultace nad případem či přikazování, jak dál postupovat a jaké zvolit metody. Supervize je zacílena na odborný i osobní rozvoj pracovníků. Jde o specifickou metodu učení v bezpečném prostředí důvěry, která se zaměřuje na podporu pracovníka, vyjasnění případu, vyhodnocování dosavadních postupů a metod, stanovení dalších strategií, odhalení neuvědomovaných souvislostí, pocitů a emocí, jež mohou ovlivňovat práci s klientem." Pelech, Bednářová(2003) 

Jste sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pedagog, prostě někdo, kdo je v každodenním kontaktu s lidmi? V tom případě potřebuje s někým mluvit o pracovních věcech s někým, kdo není svázán např. pravidly Vaší organizace, není navázán na zavedené postupy a přístupy, které nás v práci možná mohou vést k rutinnímu chování. A právě proto je fajn mluvit s někým, kdo může do Vaší práce vnést jiný úhel pohledu, může se ptát na věci, na které Vy byste se třeba nezeptali nebo se prostě jen bojíte zeptat. A to je role supervizora. 

Základem dobré supervize je kontrakt, dohoda, domluva, je na Vás, jak tomu budete říkat. Prostě se předem domluvit na tom, jaká je Vaše představa, jaká je představa týmu, a také jaké jsou moje možnosti. Základem je konstruktivní domluva. Je možné se sejít u Vás, ve vašich týmových prostorách nebo u mne v Pardubicích, a také v on-line prostoru.

Vytvořte si webové stránky zdarma!