CENÍK

 
 

  • 800  - 1000 Kč / 60/ 90 minut individuální supervize

    1500 Kč / 90 minut skupinová / týmová supervize do 6-ti lidí

    1800 Kč / 90 minut skupinová / týmová supervize pro 6-10 lidí

  • 1200 Kč/ 60 minut lektorská a poradenská činnost

Cena za supervizní práci je smluvní, pro pomáhající profesionály se orientačně pohybuje v rozmezí 800 - 2000 Kč za 1 hodinu supervize (60 minut), její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě, celkovém rozsahu zakázky i počtu na supervizi participujících profesionálů.   

V ceně není započítané cestovné, jeho výše je stanovena dle vzdálenosti od Pardubic. 

Domluva o supervizi probíhá nejprve telefonicky/mailem. Osobní schůzka nad smlouvou a kontraktem o týmové supervizi je bezplatná, probíhá za účasti smluvních stran (zadavatel supervize, vedoucí týmu, supervizor).

Vytvořte si webové stránky zdarma!