SUPERVIZE NEJEN V SOCIÁLNÍ PRÁCI

 supervize není kontrola...

CO JE SUPERVIZE?


Supervize se zaměřuje na podporu pracovníka, vyjasnění případu, vyhodnocování dosavadních postupů a metod, stanovení dalších strategií, odhalení neuvědomovaných souvislostí, pocitů a emocí, jež mohou ovlivňovat práci s klientem.


Cílem supervize NENÍ kontrola ani pouhé předávání rad, informací nebo konzultace nad případem či přikazování, jak dál postupovat a jaké zvolit metody.

PRACOVAT NA SUPERVIZI SE DÁ OPRAVDU RŮZNĚ...

JAK?

Základem dobré supervize je kontrakt, dohoda, domluva, je na Vás, jak tomu budete říkat. Prostě se předem domluvit na tom, jaká je Vaše představa, jaká je představa týmu, a také jaké jsou moje možnosti. Základem je konstruktivní domluva. Je možné se sejít u Vás, ve vašich týmových prostorách nebo u mne v Pardubicích, a také v on-line prostoru.

Vytvořte si webové stránky zdarma!